Bảng sơ đồ tầng cho kiểm toán nhà nước khu vực IV

Thi công bảng sơ đồ tầng cho kiểm toán nhà nước khu vực IV bao gồm bộ chữ inox vàng gắn trên nền gỗ + logo ăn mòn, bảng sơ đồ tầng được làm bảng inox xước ăn mòn, bảng số tầng bằng chữ inox xanh.
chữ inox vàng

 

chữ inox vàng

 

bảng inox ăn mòn

 

bảng inox ăn mòn

 

bảng inox ăn mòn

 

bảng inox ăn mòn

 

bảng inox ăn mòn

 

bảng inox ăn mòn

 

chữ inox xanh
chữ inox xanh

 

chữ inox xanh

 

chữ inox xanh

 

chữ inox xanh

chữ inox xanh

chữ inox xanh

chữ inox xanh

chữ inox xanh

 

chữ inox xanh

 

 

 

 

 

 

 

Pin It
Hotline: 0932 778 002 Mr.Nhật Email : kinhdoanh@kientre.com.vn