Thi công bảng hiệu quảng cáo đẹp BOOK Phương Nam tại NEON

Thiết kế thi công bảng hiệu quảng cáo đẹp BOOK Phương Nam tại NEON Maill Lái Thiêu Bình Dương. Công trình từ thiết kế đến thi công hoàn thiện được anh em nhà Kiến Trẻ thi công trong vòng 7 ngày

bảng hiệu đẹp

bảng hiệu đẹp
Thiết kế mặt tiền bảng hiệu quảng cáo chữ inox trắng uốn nổi kết hợp lồng mặt mica. Mặt chữ inox trắng gương 304 , mặt chữ dày 0.8mm , hông chữ dày 0.8,,, chữ cắt contour 1.5cm uốn nổi 10cm.
Chữ inox đẹp

Chữ inox uốn nổi trên bảng thiết kế 3D

 

Chữ inox đẹpMặt sau của chữ inox thả

Chữ inox đẹp
Chữ inox thả trên bảng thiết kế
Thi công bảng hiệu quảng cáo

Bảng hiệu quảng cáo sau khi được thi công hoàn thiện

Thi công bảng hiệu quảng cáo

Thi công bảng hiệu quảng cáo

Thi công bảng hiệu quảng cáo

Pin It
Hotline: 0932 778 002 Mr.Nhật Email : kinhdoanh@kientre.com.vn