Gia công chữ inox lồng mặt mica in UV theo mẫu thiết kế

Kiến Trẻ nhận gia công chữ inox lồng mặt mica, mặt mica được in UV theo mẫu thiết kế, âm đèn led. Mẫu chữ inox lồng mặt mica truyền thông với màu sắc có sẵn của mica, Kiến Trẻ đột phá với những mẫu thiết kế in UV theo mẫu thiết kế của khách hàng, sản phẩm tạo ra sự khác biệt nhất của sản phẩm chữ nổi quảng cáo của mình.  mẫu chữ inox lồng mặt mica

 mẫu chữ inox lồng mặt mica

 mẫu chữ inox lồng mặt mica

 mẫu chữ inox lồng mặt mica

 mẫu chữ inox lồng mặt mica

 mẫu chữ inox lồng mặt mica

 mẫu chữ inox lồng mặt mica

Pin It
Hotline: 0932 778 002 Mr.Nhật Email : kinhdoanh@kientre.com.vn